Gynekolog

  

Vivus har gleden av å kunne tilby tjenester hos gynekolog som er tilgjengelig både på dagtid og ettermiddag/kveld.

Sølvi Karin Hole er spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (Gynekolog).

Hun studerte til lege ved Universitetet i Oslo. Turnustjenesten ble utført ved Bærum Sykehus og Hallingby legekontor i Ringerike Kommune. Etter avsluttet turnus jobbet hun ved tidligere Daglegevakten i Hønefoss sentrum og ved

Vesterngaten Medisinske Senter (VMS). En kort periode jobbet hun for Ringerike Kommune som lege på Helsestasjon for Barn i Haugsbygd og Helsestasjon for Ungdom. Spesialistutdanning i kvinnesykdommer og fødselshjelp ble utført ved Kvinne -Barn avdelingen ved Ringerike Sykehus, Kvinneklinikken ved Drammen Sykehus og kirurgisk avdeling ved Gjøvik Sykehus

Magnus Borgan Berge

Magnus Berge studerte medisin ved Universitetet i Oslo og er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer (obstetrikk og gynekologi). Han jobber som overlege på kvinneklinikken på Ullevål. Der jobber han blant annet med svangerskapsoppfølging, fødsler og generell gynekologi (blødningsforstyrrelser, celleprøver, prevensjon etc). I tillegg tar han en doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Der forsker han på fosterovervåkning i fødsel.

 

Prisliste gynekologi:

Konsultasjon 20 min (celleprøve): 995,-

Konsultasjon 30min (inkludert ultralyd): 1495,-

Tillegg for spiral eller P-stav: 495,