Gynekolog

  

Vivus har gleden av å kunne tilby tjenester hos gynekolog som er tilgjengelig både på dagtid og ettermiddag/kveld.

Sølvi Karin Hole er spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (Gynekolog).

Hun studerte til lege ved Universitetet i Oslo. Turnustjenesten ble utført ved Bærum Sykehus og Hallingby legekontor i Ringerike Kommune. Etter avsluttet turnus jobbet hun ved tidligere Daglegevakten i Hønefoss sentrum og ved

Vesterngaten Medisinske Senter (VMS). En kort periode jobbet hun for Ringerike Kommune som lege på Helsestasjon for Barn i Haugsbygd og Helsestasjon for Ungdom. Spesialistutdanning i kvinnesykdommer og fødselshjelp ble utført ved Kvinne -Barn avdelingen ved Ringerike Sykehus, Kvinneklinikken ved Drammen Sykehus og kirurgisk avdeling ved Gjøvik Sykehus

 

Prisliste gynekologi:

Konsultasjon med celleprøve: 1295,-

Konsultasjon med flere problemstillinger  inkludert undersøkelse med ultralyd: 1695,-

Tillegg for spiral eller P-stav: 495,-