Spørsmål og svar

Hva kan vi hjelpe med:

• Konsultasjon hos allmennlege, gynekolog, kirurg, psykolog, jordmor, fysioterapeut og                    fysioterapeut med ultralydkompetanse.

• Henvisning til spesialisthelsetjeneste på indikasjon

 

Hva kan vi ikke hjelpe med:

• Akutt livstruende sykdom. Ring tlf 113. ( Eksempler: Redusert bevissthet, kramper,                pustevansker, brystsmerter, akutt sterk hodepine, akutt oppstått lammelse eller                  kraftsvikt, akutt oppståtte talevansker, hodeskader, alvorlige skader, pågående                  blødninger, akutt allergisk reaksjon)

• Sykdom hos barn < 3 mnd

• Forskrivning av A og B preparater. (Vanedannende medisiner f.eks sterke                            smertestillende, sovemedisin, beroligende)

•Langtidssykemelding

• Legeerklæring trygdeytelser

• Førerkortattest, sjømannsattest, dykkerattest, off-shore-attest

• Justering av enkelte faste medisiner som fordrer tilgang til tidligere                                        prøvesvar/journalopplysninger

 

Kan man ta blodprøver hos Vivus?

  • Om man under konsultasjonen finner at det er behov for blodprøver vil man få time til dette uten ekstra kostnad i Vivus sine lokaler. Hos Vivus vil det være anledning for å ta blodprøver én eller flere kvelder per uke. Type hverdag kan variere. Det vil også være muligheter for å ta blodprøver på Ringerike sykehus alle hverdager på dagtid.

 

KONTAKT OSS VED SPØRSMÅL PÅ HEI@VIVUS.NO

 

 

 

 

 

Vi vil gjerne vite mer om:

 

Merk av:
Privat helsemedlemskap
Bedriftsavtale
Kurs
Navn *
E-post *