Psykolog

Vår psykolog Bartosz Damian Skwarski har tilleggsutdanning i kognitiv terapi og gruppebehandling for personer med alvorlige psykiske lidelser (IMR). De siste 12 årene har han jobbet i kommunehelsetjenesten med lavterskeltilbud om psykologhjelp til voksne personer. Bartosz har jobbet med et bredt spekter av problematikk og diagnoser. Alt fra forbigående tilstander og livskriser til kroniske og alvorlige psykiske lidelser.

Han har erfaringskompetanse fra både behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med angst, depresjon, stressproblematikk og sorg. I arbeidspraksisen vektlegger han brukermedvirkning og individuelt tilpasset behandling.

Priser:

Konsultasjon kveld og lørdager 45 min: 1345,-