Jordmor med ultralyd

ULTRALYD UKE 6-11

Tidlig ultralyd benyttes i hovedsak for å bekrefte graviditeten. Allerede fra uke 6-7 kan vi se om hjertet slår, se om det er flerlinger og finne ut hvor langt svangerskapet er kommet. Vi anbefaler å vente til fullgåtte 6 uker før ultralyd. Tidlig ultralyd gjøres vaginalt.

Hvis du mangler fastlege kan vi henvise deg til de ultralydundersøkelsene som det offentlige tilbyr i uke 11-13+6 og 18-19. Vi kan også søke om fødeplass for deg.


ULTRALYD UKE 11-14

Fra uke 11 kan vi gjøre en anatomisk gjennomgang av fosteret. Vi gjør målinger og finner ut fosterets alder, samt gir dere en foreløpig termin. Vi kan se fosterets bevegelser og plassering av morkaken. Ved mistanke om avvik vil dere bli henvist til sykehuset for videre utredning. De fleste ultralydundersøkelsene fra uke 11 gjøres utenpå mors mage.

 

ULTRALYD UKE 14-40

Fra uke 15-16 kan vi som regel avdekke hvilket kjønn det blir og vi kan se mer av anatomien til barnet ditt.

Ved uke 18-19 gjøres den rutinemessige ultralydundersøkelsen og fødselsterminen settes.

Fra uke 26 og frem til fødsel vurderes fosterets vekst og trivselstegn. Vi vil samtidig se på morkaken og måle fostervannsmengde. Forutsetninger for gode ultralydbilder: Ved 3D og 4D kan vi lage naturtro bilder av hvordan barnet ditt ser ut. Det er visse forutsetninger for at det skal være mulig å lage gode 3D/4D-bilder. Det passer best å gjøre det mellom uke 28-32 i svangerskapet da barnet har fått mer underhudsfett på 

dette tidspunktet. Det må være noe fostervann foran ansiktet

 og det kan ikke være dekket av morkake og hender/føtter. Hvis barnet vender ansiktet innover mor mors rygg er det teknisk vanskelig. Høy BMI hos mor kan også gjøre det vanskelig da ultralydbølgene svekkes på vei gjennom vevet. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at dere skal få gode bilder, kanskje du må ta en pause, drikke litt og å prøve igjen i håp om at barnet f.eks endrer posisjon. Vi gjør alltid en vekstkontroll og gjennomgang av anatomi, morkake og fostervann på disse undersøkelsene slik at du uansett får mye informasjon om barnet ditt.


Er ultralydundersøkelsen skadelig for fosteret?

Ultralydundersøkelser i svangerskapet har lenge vært gjort i Norge og ble et frivillig tilbud fra midten av 1980-tallet.

Ultralyd er ikke skadelig for fosteret så lenge sikkerhetsprinsipper er ivaretatt (ALARA). Ultralydmaskinen vår er tilpasset undersøkelser av foster.


Priser:

Ultralyd uke 6-10: 1190.-

Ultralyd uke 11-40: 1690.-

3D-ultralyd: 1890.-

ultralyd

Ved smerter og/eller blødning i svangerskapet kan du bestille time hos vår gynekolog.

Karianne Thoresen ultralyd jordmor

Karianne Thoresen

Jordmor med videreutdanning i ultralyddiagnostikk

Sertifisert for å utføre ultralydundersøkelser gjennom hele svangerskapet. Tidlig ultralyd, organscreening, terminbestemmelse, vurdering av morkaken, vekst- og dopplerundersøkelser.

Karianne har lang erfaring som jordmor ved Ringerike Sykehus. I tillegg til å arbeide på føde- barsel og gynekologisk avdeling, har hun siden 2013 også utført ultralydundersøkelser som oppfølging av gravide på svangerskapspoliklinikken.


Utdanning og kurs

 

 • Utdannet jordmor 1996
 • Videreutdanning i ultralyddiagnostikk ved Medisinsk Universitet NTNU i 2013 som omfatter ultralydundersøkelser i svangerskapets 2. og 3. trimester
 • Videreutdanning Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale kar, inklusive fosterhjerte ved Medisinsk Universitet NTNU, 2019
 • Videreutdanning 1.trimester ultralyd ved Medisinsk Universitet NTNU,
 • Videreutdanning i akupunktur for jordmødre, 2004

 

Kontakt

Kariatho@online.no / tel:92038480

Elin Thomasrud Ødegaard

Jordmor med videreutdanning i ultralyddiagnostikk

Elin er sertfisert til å gjøre ultralyd av gravide gjennom hele svangerskapet. Tidlig ultralyd fra uke 6, organscreening, rutineultralyd, vekst og leiekontroller.

Elin har lang erfaring som jordmor ved Kvinne barn klinikken på Ringerike Sykehus, på føde, barsel og gynekologisk avdeling.

Jobber med ultralyd av gravide på fødepoliklinikk.

Er privatpraktiserende ultralydjordmor ved Asker Kvinnehelse.

Har også videreutdanning i akupunktur og tilbyr modningsakupunktur i siste del av svangerskapet.


Utdanning og kurs

 

 • 2021 Videreutdanning i tidlig ultralyd
 • 2020 Videreutdanning i ultralyddiagnostikk ved NTNU i Trondheim ved senter for fostermedisin
 • 2010 Akupunktur utdanning for jordmødre
 • 2002 Jordmorutdanning
 • 1998 Sykepleierutdanning

 

Kontakt:

elin@odegaard.co/Telefon: 92653424

Rigmor Lien jormor ultralyd

Rigmor Lien

Jordmor med videreutdanning i ultralyddiagnostikk

Sertifisert for å utføre ultralydundersøkelse gjennom hele svangerskapet. Tidlig ultralyd, organ screening, terminbestemmelse, vurdering av morkake, vekst - og dopplerundersøkelser.

Rigmor har lang erfaring som jordmor ved Ringerike sykehus. I tillegg til å arbeide på føde - og barsel og

gynekologisk avdeling har hun siden 2016 også utført ultralydundersøkelser som oppfølging av gravide på

svangerskapspoliklinikken.

 

Utdanning og kurs

 

 • Utdannet jordmor 2004 ved HiAk
 • Videreutdanning i ultralyddiagnostikk ved Medisinsk universitet NTNU 2016 som omfatter undersøkelser i svangerskapets 2. og 3. trimester
 • Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten 2015 HiAk
 • Videreutdanning Doppler ultralyd i obstetrikk. Materielle og føtale kar, inklusive fosterhjertet ved Medisinsk universitet NTNU, 2019
 • Videreutdanning 1. trimester ultralyd ved Medisinsk universitet NTNU, 2021
 • Videreutdanning i akupunktur for jordmødre, 2007.

 

Kontakt:

rigmorlien@gmail.com / mob. 99637013