Par- og familieterapeut

familieterapaut Martine Høy Borg

Martine Høy Berg er utdannet klinisk sosionom og har en videreutdanning i par- og familieterapi. Hun har bred erfaring innenfor feltet og jobber til daglig som familieterapeut i barne- og ungdomspsykiatrien. Hun tilbyr individuelle samtaler, parsamtaler, foreldreveiledning og familiesamtaler. 


Familieliv er ikke alltid enkelt, å møte på utfordringer er vanligere enn man skulle tro. I samtaler med Martine kan man sammen jobbe med alt fra hverdagsproblematikk til større konflikter og kriser, samt vansker knyttet til kommunikasjon, samhandling og forskjeller.


I terapirommet er Martine opptatt av at alle parter skal føle seg forstått og ivaretatt. Det skal føles trygt å komme til terapi, samtidig er det viktig at det oppleves nyttig. Ved å få hjelp til å kommunisere om små og store utfordringer i livet, vil man kunne oppleve en bredere forståelse av hvordan man som individ, par og familie påvirker hverandre i et gjensidig samspill.

Priser:


Individuell samtale (45 min): 995,-

Par- og familieterapeutisk samtale (60 min): 1295,-

Par- og familieterapeutisk samtale (dobbelttime): 1995,- 

 

Martine kan kontaktes direkte på telefon 94863777.